Sex chat cymraeg dating cutlery

You might need on in the future, but that would depend on your circumstances - for example, if you were having an IUD fitted.If you want contraception, next you will see a doctor or a nurse or sometimes both.Caiff clip sain o'i mherch Holly yn dweud "International Radio 1" ei chwarae ar y radio gan y cyflwynydd Chris Moyles yn ystod ei sioe frecwast ar BBC Radio 1.

Sex chat cymraeg-73Sex chat cymraeg-72

kings of leon singer dating actress - Sex chat cymraeg

ysgol annibynnol enwog sydd a'i chyn-ddisgyblion yn cynnwys enwogion megis Nigella Lawson, Sophie Ellis-Bextor a Kate Beckinsale.

Yn ystod ei harddegau, dioddefodd Mc Call o'r anhwylder bwyta anorecsia, salwch y mae Mc Call ei hun yn ei briodoli i'w phlentyndod ansefydlog a'i hangen am fwy o sylw.

Yn 2000, yn Herefordshire, priododd Matthew Robertson, cyflwynydd cyfre deledu Pet Rescue, ac mae ganddynt dri o blant: Holly (ganed 22 Medi 2001, Hounslow), Tilly (ganed 23 Medi 2003, Surrey) a Chester (ganed 14 Medi 2006, Surrey).

Roedd Mc Call yn feichiog yn ystod y cyfresi 2, 4 a 7 Big Brother.

You'll be asked a few questions about your health and about your family's health so we can make sure there are no medical reasons why you shouldn't use a particular contraceptive method.

Last modified 17-Dec-2014 00:59